Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe